Шановні абітурієнти!

Ви, напевно, до цієї зустрічі навіть не звертали увагу на роль взуття та інших виробів із шкіри у нашому житті. Так, це ті вироби без яких жодна людина в наш час не може існувати. При цьому, протягом дня виникає потреба у використанні різного за призначенням взуття: повсякденного, модельного, спортивного, спеціального, домашнього тощо.

Для виготовлення сучасного взуття та шкіргалантерейних виробів, які б відповідали вимогам споживачів та ринку, необхідні відповідні фахівці: дизайнери, модельєри–конструктори та технологи–менеджери. Фахівців такого профілю ще з 1972 року розпочала готувати наша кафедра – технології і конструювання виробів із шкіри.

Нині на кафедрі працює 11 висококваліфікованих викладачів, з яких 9 – кандидатів технічних наук, доцентів. Кафедра має добре оснащені спеціалізовані лабораторії і класи – конструювання виробів із шкіри, матеріалознавства, механічної та хімічної технології виробів із шкіри, комп¢ютерний клас, навчально–виробничу лабораторію, контрольно-виробничу лабораторію сертифікації взуття.

Навчальний процес побудований таким чином, щоб студенти послідовно отримали високі теоретичні знання і практичні навички створення моделей і технологічних процесів з використанням систем автоматизованого проектування.

При кафедрі функціонує навчально–виробнича лабораторія, де студенти під керівництвом викладачів і майстрів досконально освоюють процеси розробки конструкцій та виготовлення взуття з використанням спеціального устаткування та інструменту. Така комплексна теоретично-практична підготовка дає можливість всім студентам під час практик самостійно виготовляти якісне та сучасне взуття для себе і своїх рідних.

На кафедрі велика увага приділяється участі студентів в науково-дослідній роботі, без якої неможливо підготувати висококласного спеціаліста. Для її проведення використовують розроблені студентами спільно з викладачами кафедри сучасні методи автоматизованого проектування взуття, дослідження електрофізичних властивостей матеріалів, комфортності та якості взуття. Творчі здобутки студенти представляють на університетських і міжвузівських конференціях, конкурсах, олімпіадах, а також у вигляді публікацій, що врешті розкриває перед студентами шлях в науку.

Завдяки наполегливій творчій роботі колектив кафедри забезпечує випуск високоосвічених бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Проектування взуття та галантерейні виробів”. При кафедрі діє аспірантура, де здійснюється підготовка кандидатів технічних наук.

Кафедра з року в рік добивається високих результатів в підготовці висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють в різних галузях виробництва, на приватних підприємствах та в державних установах.

Таким чином, навіть стисла інформація про нашу спеціальність “Проектування взуття та галантерейних виробів” підтверджує, що вона є досить важливою, привабливою та перспективною. Здобута Вами вища освіта модельєра-конструктора або технолога-менеджера за кредитно-трансферною системою навчання дає Вам можливість отримати диплом європейського зразка і подальше успішне працевлаштування на вітчизняних і зарубіжних підприємствах.

Шановні абітурієнти! Щиро запрошуємо .Вас до вступу за спеціальністю “Взуття і шкіргалантерейні вироби”. Хай Вам щастить!